Prawo konsumenckie

Quasi-przedsiębiorcy oraz rekomendacje dla rynku dealerskiego i leasingowego – ZDS Krotoski 1 stycznia 2021 roku pojawiła się nowa kategoria kupujących. Są to tzw. quasi-przedsiębiorcy, którzy zyskali uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego i innych przepisów szczególnych, które przysługiwały do tej pory tylko konsumentom. Zmiany są istotne również dla branży motoryzacyjnej. Do…

Czytaj więcej

Lojalny pracownik

Umowa o zakazie konkurencji Zakaz konkurencji może dotyczyć prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec dealera. Przykładowo jeżeli dealer jest agentem ubezpieczeniowym, to w specjalnej umowie z osobą zatrudnioną na stanowisku związanym ze sprzedażą ubezpieczeń można zastrzec, że osoba ta nie może jednocześnie być na własny rachunek w ramach własnej działalności gospodarczej agentem…

Czytaj więcej

Rekomendacje dla działu F&I

Systemy monitoringu sprzedaży produktów finansowych Celem tego dokumentu/poradnika jest przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem działem sprzedaży produktów finansowych (F&I) w szczególności w zakresie stosowania zarządzania wskaźnikowego. Dodatkowo w dokumencie tym znajdziemy przykładowe systemy monitoringu i analizy wyników sprzedaży dla każdego typu dealerstwa oraz gotowe dwa przykłady raportów. Raportów umożliwiających zobrazowanie…

Czytaj więcej