„Świadomy biznes – to nam daje obecność w ZDS. Rynek dealerski w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie, a w ślad za tym idą m. in. różne zmiany ustawodawcze i prawne. Jako członkowie ZDS, na bieżąco monitorujemy wszystkie działania, i analizujemy ich wpływ na nasze przyszłe funkcjonowanie. O podejmowanych krokach i kwestiach poruszanych przez Związek, informuje zawsze miesięcznik Dealer.Kolejna zaleta przynależności do Związku to bez wątpienia dobre praktyki. Skupiając w swoich strukturach firmy dealerskie, reprezentujące blisko połowę rynku sprzedaży samochodów w Polsce,Związek daje ogromne możliwości wymiany dobrych praktyk. Dodatkowo, funkcjonująca przy ZDS Rada Dealerów, składająca się z przedstawicieli wszystkich marek obecnych w Związku, gwarantuje każdemu równy głos w procesach decyzyjnych. Ponadto organizacja działa też aktywnie na rzecz budowania pozytywnego wizerunku branży motoryzacyjnej w Polsce, a co za tym idzie, każdego jej członka.”