Księgowość

Dla klientów, którzy zaczynają prowadzić działalność w Polsce, zakładają innowacyjny start-up, rozważają przekazanie części księgowej na zewnątrz lub chcą zmienić dotychczasowego dostawcę usług, a także kiedy w związku z zakończeniem działalności potrzebują partnera, który poprowadzi księgi rachunkowe ich firmy do zakończenia jej likwidacji – oferujemy rozwiązania i ofertę cenową dostosowaną do rozmiaru i specyfiki firmy.

Naszą obsługę prowadzimy dla firm zlokalizowanych w całej Polsce, w języku polskim oraz angielskim, w ramach projektów krótko- i długoterminowych, w formie kompleksowego pakietu lub wybranych usług.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek reprezentujących różne sektory gospodarki. Świadczymy usługi zarówno dla spółek z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co daje nam unikalną możliwość współpracy z szerokim spektrum podmiotów na rynku. Naszą wartością jest zespół profesjonalistów o wysokich kompetencjach, kultura organizacji wspierająca rzetelność przekazywanych informacji, dostęp do ekspertów podatkowych i prawnych w ramach sieci Taxenbach.

Skontaktuj się z nami:

Telefon:

+48 667 030 503

E-mail:

office@taxenbach.pl
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Jak działamy

 • 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Skomplikowane i często zmieniajcie się standardy rachunkowości wymagają nieustannego śledzenia zmian przepisów prawa.

  Nawiązując współpracę z TAXENBACH i zlecając bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów, a także, w razie potrzeby, wsparcie w przypadku rekonstrukcji ksiąg rachunkowych, nasi klienci mogą przestać koncentrować się na śledzeniu zmian w przepisach i skupić się na codziennym prowadzeniu biznesu.

  Nasze usługi:

  • Bieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych (w razie potrzeby również rekonstrukcja ksiąg rachunkowych);
  • Sporządzanie lub aktualizacja polityki rachunkowości we współpracy z klientem;
  • Przygotowanie raportowania dla organów państwowych (GUS, NBP);
  • Wsparcie podczas audytu lub innej kontroli;
  • Bieżące doradztwo księgowe.
 • 2. Sprawozdawczość finansowa

  Nasze usługi:

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSSF;
  • Przygotowanie raportowania finansowego na potrzeby sprawozdawczości zarządczej, dla celów konsolidacji, etc.;
  • Wsparcie w identyfikacji różnic pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a zasadami rachunkowości stosowanymi dla celów raportowania grupy kapitałowej;
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez klienta, w tym z uwzględnieniem konwersji zasad rachunkowości stosowanych przez klienta do polskich zasad rachunkowości;
 • 3. Przygotowywanie rozliczeń podatkowych i deklaracji podatkowych

  Polski system podatkowy w większości przypadków nakłada obowiązek płacenia podatków w cyklu miesięcznym.

  Wymaga to systematycznego kalkulowania zobowiązań podatkowych oraz sporządzania dla organów skarbowych wielu informacji i zeznań podatkowych o różnych terminach wymagalności. TAXENBACH oferuje usługi sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych, jak również wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi, obejmujące m.in. obsługę kontroli podatkowych.

  Nasze usługi:

  • Rejestracja podmiotu jako podatnika;
  • Bieżąca aktualizacja zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R);
  • Sporządzanie miesięcznych kalkulacji zaliczek oraz rocznych zeznań podatku dochodowego od osób prawnych;
  • Sporządzanie deklaracji z zakresu podatku VAT;
  • Przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – struktura Ewidencja Zakupu i Sprzedaży VAT;
  • Przygotowywanie informacji dla celów INTRASTAT;
  • Kalkulacja innych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych, m.in. podatku u źródła, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od nieruchomości;
  • Kontakt z organami podatkowymi, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji oraz wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.
 • 4. Nadzór nad księgami i pracą zespołu księgowego klienta

  TAXENBACH oferuje usługę czasowego oddelegowania specjalisty do nadzoru nad działem księgowości klienta.

  Nasze usługi:

  • Oddelegowanie specjalisty do współpracy bieżącej lub w określonym zakresie;
  • Świadczenie pracy w formie pracy zdalnej;
  • Realizacja wybranych zadań w ramach wspólnych (TAXENBACH + klient) zespołów projektowych;
  • Prowadzenie nadzoru księgowo-podatkowego w ramach współpracy z zespołem księgowym klienta.