Podatki

Stale zmieniające się regulacje prawno-podatkowe i rosnąca niepewność pozycji podatkowej, sprawia, że coraz więcej osób poszukuje wsparcia w zakresie prawa podatkowego. Doradcy podatkowi TAXENBACH są przygotowani na zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego i znają rozwiązania gwarantujące stabilność prowadzenia działalności.

 

Nasi eksperci świadczą pełen zakres usług w obszarze prawa podatkowego, wspierając podatników w obliczu ciągłych, dynamicznych zmian.

 

Zdobywane przez lata doświadczenie pozwala zespołowi TAXENBACH świadczyć usługi doradztwa podatkowego na najwyższym poziomie.

Nasza praktyka podatkowa obejmuje min:

 • planowanie i modelowanie podatkowe,
 • prowadzenie kontroli i postępowań podatkowych i celno-skarbowych,
 • reprezentację podatników przed organami skarbowymi i sadami administracyjnymi,
 • bieżące codzienne wsparcie w prowadzeniu biznesu,
 • soradztwo podatkowe związane z restrukturyzacją i nowymi inwestycjami w Polsce i zagranicą,
 • compilance,

Skontaktuj się z nami:

Telefon:

+48 667 030 503

E-mail:

office@taxenbach.pl
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
 • 1. Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło)

  Podatek od towarów i usług (VAT)

  Nasi specjaliści podatkowi zapewniają wszechstronne doradztwo w zakresie  podatku od towarów i usług (VAT). Współpraca z księgowymi sprawia, że doradztwo przechodzi w fazę realizacji co sprawia, że świadczymy usługi kompleksowe od analizy do stosowania w praktyce.

  Ponadto prowadzimy liczne kontrole i postępowania podatkowe, których przedmiotem jest prawidłowość rozliczania podatku VAT.

  W obszarze VAT świadczymy również usługi stałych przeglądów podatkowych i monitorujemy prawidłowość rozliczeń tzw. compliance.

  Podatek akcyzowy, cło

  W Taxenbach doradzamy, jak wypełnić zobowiązania w zakresie ceł i podatku akcyzowego. Pomagamy ustalić konsekwencje podatkowe związane z transakcjami międzynarodowymi – export, import – których nieodzownym elementem jest właściwie przeprowadzona procedura celna.

  Ustalamy i realizujemy w praktyce implikacje w podatku akcyzowym wynikające z prowadzonych przedsięwzięć min. z tytułu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 • 2. Ceny transferowe

  Dynamiczne zmiany w obszarze cen transferowych sprawiają, że obowiązki z nimi związane wymagają stałego monitorowania. Nasi eksperci świadczą pomoc w przygotowaniu dokumentacji podatkowej, analizy porównawczej lub analizy zgodności a także w opracowaniu szczególnych obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych.

 • 3. Innowacje, ulgi

  Nasi specjaliści pomagają skorzystać z dostępnych ulg podatkowych min. ulgi B+R, ulgi na robotyzację, ulgi na prototyp, ulgi dla innowacyjnych pracowników, ulgi na ekspansję, czy IP BOX.

  Z uwagi na fakt, iż zastosowanie danej ulgi wymaga należytego przygotowania, pomagamy wybrać optymalne rozwiązanie, ułożyć odpowiedni scenariusz ze wskazaniem koniecznych do wykonania kroków, pomagamy przygotować dokumentację i procesy księgowe niezbędne do bezpiecznego zastosowania ulg podatkowych. Wspieramy podatników także na etapie kontroli organów skarbowych w zakresie prawidłowości zastosowania ulg podatkowych.

 • 4. Podatki dochodowe

  Nieodłącznym elementem każdej transakcji gospodarczej są podatki dochodowe, a stale zmieniające się przepisy w zakresie podatku CIT  i PIT sprawiają, że niezbędne jest monitorowanie implikacji podatkowych w tym zakresie. Nasi specjaliści dbają o bezpieczeństwo podatkowe poprzez:

  • bieżące konsultacje podatkowe w obszarze CIT i PIT,
  • prowadzenie kontroli i postępowań podatkowych,
  • planowanie podatkowe i restrukturyzacje na gruncie krajowym i międzynarodowym,
  • monitorowanie zmian i proponowanie nowych rozwiązań,
 • 5. Podatki międzynarodowe

  Nasza codzienna działalność obejmuje wsparcie prawne i podatkowe dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Analizujmy implikacje podatkowe związane z zagranicznymi  transferami płatności w ramach różnego rodzaju transakcji towarowych i usługowych min. w obszarze podatku u źródła tzw. withholding tax, powstania zakładów podatkowych tzw. permanent establishment, CFC.

  Pomagamy także w międzynarodowych postępowaniach spadkowych oraz zmianie rezydencji podatkowej.

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji prawa podatkowego związanych m.in. z międzynarodowymi aspektami prawa podatkowego.

 • 6. Kontrole, postępowania podatkowe i sądowe

  Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w toku kontroli i postępowań podatkowych. Reprezentujemy podatników na każdym etapie kontaktu z organami skarbowymi, zarówno podczas czynności wyjaśniających, kontroli podatkowych celno-skarbowych, a także w ramach postępowań podatkowych i na etapie postępowania sądowo-administracyjnego. Aktywne uczestnictwo w czynnościach prowadzonych przez organy skarbowe, wzmacnia pozycję procesową klienta i zastosowanie optymalnych środków prawnych.

  Naszą domeną jest wsparcie stron i uczestników postępowaniach karnych gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karno-skarbowych.

 • 7. Podatek od nieruchomości

  Nasze czynności obejmują także podatki lokalne, w tym kompleksowe wsparcie w zakresie podatku od nieruchomości. Pomagamy ustalić właściwie przedmiot i zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w tym kwalifikując daną nieruchomość jako budynek, budowlę czy obiekt budowlany.  Wspieramy podatników w przygotowaniu zgłoszeń pierwotnych jak też w trakcie trwania obowiązku podatkowego. Reprezentujemy podatników przed organami lokalnymi, próbując ustalić optymalny zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 • 8. Sukcesja podatkowa

  TAXENBACH to firma rodzinna, która ze szczególnym zrozumieniem świadczy usługi dla firm rodzinnych. Wspieramy podmioty wielopokoleniowe w kraju i zagranicą zapewniając im bezpieczeństwie i anonimowość. Pomagamy ustrukturyzować proces dziedziczenia lub wcześniejszego transferu majątku, z uwzględnieniem osobistych preferencji podatników.

  Wspieramy podatników w przekazywaniu majątku do wskazanych osób świadcząc kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe min. poprzez ustanawianie zarządów sukcesyjnych, analizie testamentów i umów z instytucjami finansowymi oraz wdrażanie i monitorowaniu określonych rozwiązań.