Umowa zamówienia pojazdu

Powyższa umowa to umowa przedwstępna, w której klient składa zamówienie na pojazd i zobowiązuje się go kupić od dealera kiedy będzie on już dostępny „na placu”. Jako zabezpieczenie dla dealera umowa przewiduje zadatek, który w przypadku zakupu pojazdu przez klienta jest zaliczany na poczet ceny, a w przypadku niewywiązania się z obowiązku zakupu zamówionego pojazdu może być zatrzymany przez dealera.

Umowa użyczenia pojazdu demonstracyjnego

Powyższa umowa kompleksowo reguluje kwestie użyczenia (oddania w nieodpłatne korzystanie) potencjalnemu klientowi pojazdu do jazd próbnych. Regulacje umowne szczególny nacisk kładą na zabezpieczenie interesów dealera w przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta czy przez osoby trzecie – także w sytuacji kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania albo wypłaca je w niewystarczającej wysokości. Umowa zawiera również klauzulę pozwalającą dealerowi żądać od klienta kary umownej w przypadku kiedy po zwróceniu pojazdu zdecyduje on się na zakup pojazdu tego samego typu u innego sprzedawcy.

Umowa użyczenia pojazdu zastępczego

Powyższa umowa dotyczy użyczenia (bezpłatnego korzystania) pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu klienta. Regulacje umowne szczególny nacisk kładą na zabezpieczenie interesów dealera w przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta czy przez osoby trzecie – także w sytuacji kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania albo wypłaca je w niewystarczającej wysokości. Umowa pozwala na domaganie się przez dealera zwrotu pojazdu w ciągu 24h od zakończenia naprawy i żądania kary umownej w przypadku zwłoki klienta.

Formularz danych osobowych klienta

Zgoda klienta  jest niezbędna w przypadku utrwalania (przetwarzania) jego danych osobowych. Jest ona także niezbędna do przekazywania takich danych importerowi, do czego zazwyczaj dealerzy zobowiązani są przez umowy autoryzacyjne. Poniższy formularz zawiera również zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, co od jakiegoś czasu jest wymaganiem koniecznym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dla wysyłania klientom popularnego „spamu”.