Quasi-przedsiębiorcy oraz rekomendacje dla rynku dealerskiego i leasingowego – ZDS Krotoski

1 stycznia 2021 roku pojawiła się nowa kategoria kupujących. Są to tzw. quasi-przedsiębiorcy, którzy zyskali uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego i innych przepisów szczególnych, które przysługiwały do tej pory tylko konsumentom. Zmiany są istotne również dla branży motoryzacyjnej. Do tej pory kupujący przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący działalność jednoosobową w transakcjach z drugim przedsiębiorcą (salonem dealerskim lub serwisem) nie miał specjalnych przywilejów ani ochrony prawnej, umowy między przedsiębiorcami były kształtowane dowolnie, na zasadzie swobody umów. Po 1 stycznia 2021 roku uległo to zmianie, co ma konsekwencje dla rynku dystrybucji samochodów oraz rynku serwisowego. Czy może mieć wpływ na przedsiębiorców finansujących zakupy pojazdów w formie leasingu?

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnym materiałem, w którym prawnicy z M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni we współpracy ze Związkiem Dealerów Samochodów omawiają najważniejsze zagadnienia wynikające z nowelizacji przepisów.