Systemy monitoringu sprzedaży produktów finansowych

Celem tego dokumentu/poradnika jest przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem działem sprzedaży produktów finansowych (F&I) w szczególności w zakresie stosowania zarządzania wskaźnikowego. Dodatkowo w dokumencie tym znajdziemy przykładowe systemy monitoringu i analizy wyników sprzedaży dla każdego typu dealerstwa oraz gotowe dwa przykłady raportów. Raportów umożliwiających zobrazowanie rzeczywistych wyników sprzedaży produktów finansowych.

Jak należycie liczyć opłacalność współpracy z firmą CFM ? kalkulator opłacalności umowy serwisowej

„Kalkulator Opłacalności Umowy Serwisowej” jest programem, który ma pozwolić na ocenę negocjowanego kontraktu z firmą CFM pod względem jego opłacalności / rentowności dla Dealera / Warsztatu Naprawczego. Przygotowany program jest uproszczonym narzędziem, odzwierciedlającym jedynie główne, a zarazem najczęściej spotykane elementy umów obsługi serwisowej. W kalkulatorze nie uwzględniono np. przychodów pochodzących ze sprzedaży polis ubezpieczeniowych oraz produktów finansowych, traktując tą działalność jako odrębną.

Wyniki symulacji nie są dokładnym odzwierciedleniem realnych zysków lub strat wynikających z kontraktu, a jedynie przybliżonym „obrazem” opłacalności danego kontraktu. Przy pomocy powyższego programu uzyskać szacunkowe warunki finansowe uzyskiwane z obecnie obsługiwanych pojazdów danego klienta.

Program został zabezpieczony hasłem w celu utrudnienia dostępu do niego osobom niepowołanym.

Hasło brzmi „Dealer”

UWAGA !!!

Kalkulator ten nie może być traktowany jako podstawa prowadzenia działalności serwisowej.

Związek Dealerów Samochodów nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ekonomiczne oraz prawne przeprowadzania symulacji przy użyciu Kalkulatora Opłacalności Umowy Serwisowej.

Niniejszy dokument przeznaczony jest do wyłącznego użytku członków Związku Dealerów Samochodów związanego z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Dokument podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. Dz. U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 ze zm.). Jego dalsze rozpowszechnianie bez zgody Związku Dealerów Samochodów, w szczególności płatne udostępnianie i przekazywanie podmiotom trzecim jest zabronione.

Przykładowe modele wynagradzania pracowników Dealera uczestniczących w sprzedaży usług finansowych

Dokument pt. „Przykładowe modele wynagradzania pracowników Dealera uczestniczących w sprzedaży usług finansowych”. Dokument ten ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem działem sprzedaży produktów finansowych (F&I) w szczególności w zakresie modelowych systemów wynagradzania – motywowania sprzedawców. W dokumencie tym znajdziemy przykładowe składowe takiego sytemu, uwzględniające różną specyfikę organizacji sprzedaży produktów finansowych.