Podatki

Kompleksowe usługi doradztwa podatkowego

Wśród regulacji i zmieniających się przepisów doradcy podatkowi Taxenbach zapewniają bezpieczeństwo podatkowe i stabilność prowadzenia biznesu.

Nasi doradcy podatkowi świadczą pełen zakres usług podatkowych, wspierając biznes w środowisku ciągłych, dynamicznych zmian. Z powodzeniem łączymy wiedzę i doświadczenie rynkowe z rozwiązaniami technologicznymi. Nasze doradztwo i usługi podatkowe są odpowiedzią na wszelkie wyzwania podatkowe w Twojej firmie.

Taxenbach posiada szerokie kompetencje oraz bogatą praktykę w zakresie podatków korporacyjnych, międzynarodowych i lokalnych podatkowych aspektów fuzji i przejęć, sprawozdawczości podatkowej, kwestii prawnych i podatkowych związanych z ludźmi oraz prawem w biznesie. Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy, które pomogą Twojej organizacji w odniesieniu sukcesu.

 • 1. Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło)

  Podatek od towarów i usług (VAT)

   

  Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) stanowi jeden z czynników, od których zależy właściwe prowadzenie finansów każdej firmy, co ma ogromny wpływ na jej „życie”. Niezbędne działania jakie należy podjąć to znajomość bieżących przepisów regulujących podatek VAT i ich poprawne stosowanie. Należy podkreślić, że przepisy dotyczące podatku VAT, są skomplikowane i bardzo często nowelizowane. Zatem przekazanie rozliczeń związanych z podatkiem VAT do naszej firmy, zaoszczędzi konieczność nieustannego śledzenia zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług.

   

  Podatek akcyzowy, cło

   

  Znajomość przepisów dotyczących podatków pośrednich oraz ich prawidłowe stosowanie są kluczowe, aby uniknąć naliczania kar, wstrzymywania towarów na lotniskach, portach, drogach itp. Skomplikowane lokalne przepisy, ewoluujące modele biznesowe i różnorodne obowiązki nakładane na przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym na gruncie różnych jurysdykcji zwiększają ryzyko wystąpienia po ich stronie kosztów obniżających efektywność realizowanych transakcji gospodarczych.

   

  W Taxenbach doradzamy, jak podjąć strategiczne kroki w celu wypełnienia zobowiązań nakładanych przez wciąż zmieniające się przepisy podatkowe i celne oraz rozwiązania ewentualnych sporów powstałych w związku z ich stosowaniem. Wspieramy otwarty dialog z organami celnymi, urzędnikami podatkowymi, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami na temat kwestii celnych i handlu międzynarodowego, wpływu decyzji politycznych oraz znaczenia wolnego handlu.

 • 2. Ceny transferowe

  Organy podatkowe koncentrują się coraz szerzej i intensywniej na kwestiach cen transferowych. Od dokumentacji po pomoc w planowaniu – nasze zespoły doświadczonych specjalistów pomagają w interpretacji intencji organów podatkowych niezależnie od tego, gdzie działasz lub zamierzasz działać.

   

  Właściwe ustalanie cen i dokumentowanie transakcji pomiędzy firmami w celu zapewnienia zgodności z przepisami różnych krajów jest niezbędne w zarządzaniu ryzykiem podatkowym.

   

  Należyte dokumentowanie transakcji pomiędzy firmami jest elementem analizy, gdy bywają kwestionowane praktyki cen transferowych.

   

  Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zastosować globalne scentralizowane, czy zdecentralizowane podejście do swoich potrzeb związanych z dokumentacją, powinieneś mieć na uwadze rygorystyczną kontrolę cen transferowych w krajach, w których prowadzisz działalność. To szczególnie ważne w krajach ryzykownym reżimie podatkowym. To podejście pozwala dopasować strategie biznesowe i podatkowe firmy do profilu ryzyka.

 • 3. Innowacje, ulgi i dotacje

  Suspendisse ut libero augue. Maecenas feugiat, nulla eget guspendisse ut libero augue – maximus elementum, odio augue placerat est.

 • 4. Podatek CIT

  Suspendisse ut libero augue. Maecenas feugiat, nulla eget maximus elementum, odio augue placerat est, nec semper nisl erat ac ex el convallis ligula commodo ac. Aenean congue. Nunc eu tellus pellentesque!

 • 5. Podatki międzynarodowe

  Doradzamy krajowym i zagranicznym podmiotom oraz osobom fizycznym w kwestiach związanych ze złożonymi regulacjami polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

  W szczególności, wspieramy w przedsięwzięciach związanych z:

  transakcjami międzynarodowymi z uwzględnieniem zagadnienia podziału i centralizacji działalności,

  restrukturyzacją struktur korporacyjnych, w tym podatkowych grup kapitałowych, struktur pryncypałowych, agencyjnych,

  rozpoczęciem działalności na rynkach zagranicznych i prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych (m.in. kwestie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, ustrukturyzowanie przepływów pieniężnych oraz towarowych, analiza rezydencji podatkowej),

  wszelkimi aspektami dotyczącymi podatku u źródła,

  analizą ryzyka powstania zakładu podatkowego (ang. permanent establishment), zarówno w Polsce, jak i za granicą.

  Wspieramy firmy w ocenie ryzyk podatkowych i wyborze bezpiecznych strategii rozwoju działalności naszych klientów.

   

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji prawa podatkowego związanych m.in. z międzynarodowymi aspektami prawa podatkowego.

 • 6. Postępowania podatkowe i sądowe

  Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w toku kontroli i postępowań podatkowych. Nasze doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, w szczególności znajomość bieżącej praktyki funkcjonowania organów podatkowych, pozwala świadomie doradzać klientom w wyborze najefektywniejszych dróg rozwiązania kwestii spornych. Równocześnie połączenie, na potrzeby świadczenia usług podatkowych, wiedzy zespołów specjalistycznej i praktyki działów procesowych, pozwala efektywnie i z licznymi sukcesami bronić interesów klienta.

 • 7. MDR - Raportowanie schematów podatkowych

  Polskie przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules) zobowiązują przedsiębiorców i podmioty z nimi współpracujące do zgłaszania wielu działań podejmowanych przez nich w ramach bieżącej działalności. Działania te mogą, ale nie muszą, być przejawem optymalizacji podatkowej.

  Wspieramy kompleksowo – nasze usługi podatkowe obejmują m.in. szkolenia, wsparcie przy tworzeniu i implementacji procedur mających na celu zapewnienie zgodności z regulacjami MDR, pomoc w ocenie czy określone rozwiązania stanowią schemat podatkowy, a także wsparcie klientów w procesie raportowania.

 • 8. Podatek od nieruchomości

  Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie podatku od nieruchomości. Świadczymy usługi mające na celu dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów, obejmujące również wyceny budowli oraz pomiary powierzchni użytkowej budynków. Pomagamy zarówno na etapie zrealizowanych jak i dopiero powstających inwestycji. Reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi, pomagając im odzyskać nadpłacony podatek. Nasze usługi świadczymy z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi, w tym autorskiej aplikacji umożliwiającej automatyczne generowanie jednolitych deklaracji na podatek od nieruchomości.

 • 9. Sukcesja podatkowa

  Naecenas feugiat, nulla eget maximus elementum, odio augue placerat est, nec semper nisl erat ac ex el convallis ligula commodo ac. Aenean congue. Nunc eu tellus pellentesque!