Audyt

Jak działamy

 • Audyt sprawozdań finansowych

  Taxenbach zapewnia innowacyjny audyt wysokiej jakości, który buduje zaufanie rynku i poczucie pewności. Zapewniamy audyt sprawozdań finansowych przedsiębiorstw poprzez tworzenie zespołów, które rozwiązują najbardziej skomplikowane problemy, wdrażamy najnowsze, wysokiej jakości narzędzia i technologie kontrolne. Wykorzystujemy umiejętności naszych pracowników z zakresu doradztwa podatkowego, rachunkowości TAXENBACH wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, aby zapewnić klientowi audyt najwyższej jakości,

  Usługi dotyczące audytu sprawozdań finansowych obejmują:

  • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
  • Konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych,
  • Przekształcanie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz innych standardów rachunkowości,
  • Doradztwo w zakresie raportowania finansowego oraz kontroli wewnętrznej,
  • Due diligence,
  • Szkolenia.