Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • doświadczenie w pełnej księgowości minimum 3 lata,

 • samodzielność i poczucie odpowiedzialności za powierzony zakres obowiązków,

 • umiejętności pracy w zespole i zdolność analitycznego myślenia,

 • umiejętność analizy, weryfikacji i wyciągania wniosków z zestawień księgowych np. zestawienia obrotów i sald kont analitycznych czy z zapisów na kontach (np. zapobieganie nieprawidłowościom, zminimalizowanie błędów na wczesnym etapie),

 • umiejętność współpracy z działem kadry/płace,

 • znajomość księgowości firm pracujących na 4 i 5 mile widziana,

 • znajomość programu COMARCH ERP Optima będzie atutem.

 

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie pełnej księgowości poprzez m.in. analizę, weryfikację, dekretowanie dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych, kontrolę i rozliczanie kont rozrachunkowych, uzgadnianie sald, rozliczanie podatku VAT i podatku CIT, przygotowywanie raportów na potrzeby rachunkowości zarządczej,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • analiza wprowadzonych przez siebie danych,

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności,

 • przygotowywanie raportów na potrzeby rachunkowości zarządczej,

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Urząd Skarbowy, GUS, NBP, banki.

To oferujemy

 • możliwość rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych,

 • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze,

 • pakiet medyczny, pakiet sportowy,

 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności oraz zaangażowania,

 • elastyczne godziny pracy,

 • bonusy finansowe uzależnione od wyników pracy,

 • możliwość zdobycia doświadczenia w multidyscyplinarnym zespole: doradców podatkowych, radców prawnych, doradców finansowych, biegłych rewidentów i księgowych.