Umowa o zakazie konkurencji

Zakaz konkurencji może dotyczyć prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec dealera. Przykładowo jeżeli dealer jest agentem ubezpieczeniowym, to w specjalnej umowie z osobą zatrudnioną na stanowisku związanym ze sprzedażą ubezpieczeń można zastrzec, że osoba ta nie może jednocześnie być na własny rachunek w ramach własnej działalności gospodarczej agentem sprzedającym ubezpieczenia innej firmy ubezpieczeniowej. Umowa przedstawiona powyżej jako wzór ujmuje zakaz konkurencji bardzo szeroko i zabrania pracownikowi prowadzenia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec dealera czy zatrudnienia u konkurencji dealera – na każdym polu działalności dealera (sprzedaż samochodów, serwis, F&I). Umowa taka nie wymaga podejmowania przez dealera jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań wobec pracownika.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Umowa ta zapobiega nagłemu „transferowi” doświadczonego i wyuczonego u dealera pracownika do innego dealera lub do importera. Zakaz konkurencji może zostać ustanowiony na dowolnie długi czas, ale w takiej sytuacji dealer musi płacić pracownikowi quasi-wynagrodzenie nazwane przez Kodeks pracy „odszkodowaniem”, które wynosić powinno nie mniej niż 25% wynagrodzenia które pracownik otrzymywał u dealera. Złamanie zakazu obwarowane jest karą umowną, która zasadniczo może być określona w dowolnej wysokości, ale nie może też być rażąco wygórowana.

Umowa w sprawie wzajemnych obowiązków pracownika i pracodawcy

Kodeks pracy zezwala na zabezpieczenie się dealera przed nagłą „ucieczką” z pracy pracownika, któremu dealer wcześniej zafundował szkolenia. Dotyczy to każdego rodzaju szkoleń – zarówno organizowanych przez importera w ramach standardów danej sieci, jak i szkoleń z inicjatywy dealera, czy to realizowanych wewnętrznie czy przez zewnętrzne ośrodki szkoleniowe.

Oświadczenie pracownika – tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa to wszelkie informacje o znaczeniu biznesowym dla których przedsiębiorca podejmuje specjalne środki celem ich ochrony. Są to między innymi takie kwestie jak: informacje o cenach, o stosowanych marżach, o źródłach zaopatrzenia, informacje z umów z kontrahentami.

Oświadczenie pracownika – zbiory danych

Znane są przypadki „wyniesienia” bazy danych klientów dealera przez odchodzącego z pracy pracownika. Oczywistym jest że taka baza jako dobro do wysokiej wartości podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Ochronie na podstawie tych przepisów podlegają dane osobowe osób fizycznych. Dane osobowe klientów biznesowych podlegają ochronie na podstawie przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa.