Prawo konsumenckie

Quasi-przedsiębiorcy oraz rekomendacje dla rynku dealerskiego i leasingowego – ZDS Krotoski 1 stycznia 2021 roku pojawiła się nowa kategoria kupujących. Są to tzw. quasi-przedsiębiorcy, którzy zyskali uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego i innych przepisów szczególnych, które przysługiwały do tej pory tylko konsumentom. Zmiany są istotne również dla branży motoryzacyjnej. Do tej pory kupujący przedsiębiorca będący…

Lojalny pracownik

Umowa o zakazie konkurencji Zakaz konkurencji może dotyczyć prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec dealera. Przykładowo jeżeli dealer jest agentem ubezpieczeniowym, to w specjalnej umowie z osobą zatrudnioną na stanowisku związanym ze sprzedażą ubezpieczeń można zastrzec, że osoba ta nie może jednocześnie być na własny rachunek w ramach własnej działalności gospodarczej agentem sprzedającym ubezpieczenia innej firmy ubezpieczeniowej.…

Rekomendacje dla działu F&I

Systemy monitoringu sprzedaży produktów finansowych Celem tego dokumentu/poradnika jest przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem działem sprzedaży produktów finansowych (F&I) w szczególności w zakresie stosowania zarządzania wskaźnikowego. Dodatkowo w dokumencie tym znajdziemy przykładowe systemy monitoringu i analizy wyników sprzedaży dla każdego typu dealerstwa oraz gotowe dwa przykłady raportów. Raportów umożliwiających zobrazowanie rzeczywistych wyników sprzedaży produktów finansowych.…

Dokumenty w stosunkach z klientami

Umowa zamówienia pojazdu Powyższa umowa to umowa przedwstępna, w której klient składa zamówienie na pojazd i zobowiązuje się go kupić od dealera kiedy będzie on już dostępny „na placu”. Jako zabezpieczenie dla dealera umowa przewiduje zadatek, który w przypadku zakupu pojazdu przez klienta jest zaliczany na poczet ceny, a w przypadku niewywiązania się z obowiązku…

Podatki

Ładowanie pojazdów a podatek VAT – dostawa towaru czy świadczenie usługi? Powyższy opracowanie przedstawia problem fakturowania procesu ładowania pojazdów energią elektryczną. W materiale znajdują się informacje odnośnie regulacji prawnych dotyczących zagadnienia. Opisane zostały także przykładowe interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dotyczące omawianej kwestii oraz działania jakie może podjąć podatnik w przypadku uzyskania…

Ochrona danych osobowych (RODO)

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Ewidencja ta jest prowadzona w formie listy osób, która powinna być zdeponowana u Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub w przypadku jego braku, powinna znajdować się u osób odpowiedzialnych za zarząd firmą. W ewidencji tej powinny znaleźć się wszystkie osoby mające styczność z danymi osobowymi klientów – w szczególności osoby…

Ochrona środowiska

Obowiązki sprawozdawczo-finansowe dealera 2019 Manual składa się z części odpowiadających poszczególnym wybranym blokom środowiskowym z zestawieniem obowiązków i terminów realizacji i są to: Obowiązki rejestrowe (rejestr BDO z ustawy o odpadach) Obowiązki produktowe – związane z wprowadzeniem na terytorium kraju produktów takich jak opony, oleje i smary Obowiązki produktowe dotyczące baterii i akumulatorów Obowiązki w…